Cod Etic/Regulament Intern

Regulament Intern

Biroul executiv

1. Toate deciziile BE sunt luate prin majoritate simpla de voturi. Voturile neexprimate nu sunt luate in consideratie. In situatii normale votul se desfasoara in spatiul a 48 de ore. In masura posibilului se va evita derularea votului la sfarsituri de saptamana.

2. In anumite situatii si cand comunicarea intre membrii BE nu este posibila, decizia este luata de Presedinte, iar in absenta acestuia de Prim-vicepresedinte sau de Secretarul general. Atunci cand  situatia se rezuma la un continent anume, decizia este luata de Vice-presedintele continental.

3. Cererile de aderare la UR sunt adresate Secretarului General, iar prin sistemul folosit toti membrii BE sunt informati in acelasi timp. Daca nu exista obiectiuni/impotriviri, solicitantul devine membru UR in urmatoarele 24 de ore (ora 18 Texas)

4. Toate discutiile, hotararile si deciziile care au loc in BE si intre membrii sai sunt si raman confidentiale.

Directoratele nationale

Directoratele nationale reprezinta interesele Uniunii Romanesti in tarile respective. Ele sunt abilitate sa stabileasca si sa pastreze legatura cu organizatiile si autoritatile romanesti si locale din tarile respective. Actiunile directoratelor se desfasoara in spiritul principiilor si statutului UR si in stransa legatura cu vicepresedintele si secretarul general adjunct continental.

Comisiile de experti

Comisiile de experti reprezinta interesele Uniunii Romanesti in domeniile de specialitate respective. Ele sunt abilitate sa stabileasca si sa pastreze legatura cu organizatiile si autoritatile romanesti si/sau straine din domeniul respectiv. Actiunile comisiilor se desfasoara in spiritul principiilor si statutului UR si in stransa legatura cu Secretarul General al UR

Membri

Membrii Uniunii Romanesti pot initia si desfasura actiuni si initiative. Actiunile membrilor se desfasoara in spiritul principiilor si statutului UR,   prin concursul si cu avizul comisiilor de specialitate.

Cod etic

1. Prin adeziunea la Uniunea Romaneasca, membrul isi asuma responsabilitatea fata de aceasta, participand activ la viata acesteia.

2. Membrul are obligatia de a se conforma principiilor, statutului, regulamentului de functionare si codului etic al Uniunii Romanesti

3. Membrul care detine o anumita functie de responsabilitate in cadrul UR trebuie sa se abtina si sa nu critice organizatia in public.

4. Membrul Uniunii Romanesti trebuie sa se abtina si sa nu denigreze sau sa calomnieze colegii si/sau competentele intelectuale ale acestora.

5. Membrul Uniunii Romanesti trebuie sa dea dovada de obiectivitate si integritate in relatiile cu colegii.

6. Membrul Uniunii Romanesti trebuie sa dea dovada de respect, de cinste si curtoazie in relatiile cu colegii.

7. In declaratiile pe care le face, membrul este responsabil de afirmatiile sale. Cu exceptia cazurilor in care membrul este autorizat de catre BE sa le faca, el va trebui sa specifice fara echivoc ca se pronunta in numele sau personal si ca nu angajeaza in nici un fel numele Uniunii Romanesti

Asteptãm comentariile dumneavoastrã la: romania@netside.net
© 1997, 1998  Uniunea Româneascã. All rights reserved.
Paginã desenatã si intretinutã de
Uniunea Româneascã Webmaster.


Intoarce-te la Pagina Anterioara  Întoarce-te la Pagina Anterioarã