Pentru a deveni membru al Uniunii Romanesti apasati aici
Consideratiuni generale 

Românii din strãinãtate, în marea lor majoritate au fost si sunt, adevãrati ambasadori ai neamului românesc, dovedindu-si pregãtirea, inteligenta, hãrnicia, priceperea, dragostea de neam. 

În toate domeniile de viatã si activitate ( stiintã, tehnicã, culturã, medicinã, învãtãmânt, economie, sport, etc.), România este reprezentata cu cinste de românii aflati în strãinãtate.

Fiind cunoscãtori atenti, directi ai democratiei, ei reprezintã un veritabil potential uman, ce poate contribui considerabil la prosperitatea tãrii, la accelerarea procesului de democratizare a acesteia.

Atragerea si participarea acestor oameni la reconstructia si dezvoltarea tãrii nu poate fi decât un câstig pentru aceasta. 

Punerea integralã în drepturi a acestor persoane o considerãm astfel de la sine înteleasã, chiar dacã, din diferite considerente (profesionale, studii, etc.), multi dintre acesti români vor mai trebui sã-si pãstreze încã, pentru o perioada mai mult sau mai putin îndelungatã, domiciliul în strãinãtate. Pe moment, acest lucru ar fi chiar mai degrabã în avantajul tuturor, fiind oricum una din caracteristicile unei lumi libere, democratice. 
 

Principii 

Uniunea Româneascã (U_R) este o organizatie internationalã a diasporei românesti, care îsi desfãsoarã activitatea în spiritul moralei crestine si al respectului pentru principiile democratice . 

Românii de peste hotare, ca fii ai României, sunt egali în drepturi si îndatoriri cu cei din tarã.  

Uniunea Româneascã (U_R) îsi va pastra independenta totalã, fatã de guvern, parlament, senat si presedintie. Uniunea Româneascã (U_R) îsi rezervã dreptul sã critice si sã actioneze împotriva acelor initiative sau hotãrâri ale factoriilor de putere, care prejudiciazã unitatea poporului român sau care reprezintã atentate la democratie. 

Uniunea Româneascã (U_R) pastreazã independenta totalã fatã de toate formatiunile politice. 

Uniunea Româneascã (U_R) va colabora cu factorii de decizie interni si internationali, pentru promovarea României. Aceastã colaborare nu însemneazã acceptarea neconditionatã a initiativelor, hotãrârilor sau actiunilor factorilor de putere. 

Uniunea Româneascã (U_R) initiazã, participã, faciliteazã si concerteazã actiuni si initiative în favoarea României. Prin actiuni si initiative în favoarea României se inteleg acele actiuni si initiative care:  

  • Sprijinã institutiile democratice din România 
  • Contribuie la revirimentul moral si spiritual al românilor 
  • Contribuie la integrarea spiritualã, redesteptarea constiintei nationale si apãrarea drepturilor românilor aflati în teritoriile înstrãinate ale României interbelice 
  • Militeazã pentru drepturile culturale si religioase ale comunitãtilor românesti din tãrile învecinate, stabilind un climat de încredere si cooperare cu tãrile respective. 
  • Sprijinã procesul de redresare si dezvoltare economicã a tãrii 
  • Actioneazã pentru integrarea Romaniei în structurile economice, militare si politice ale comunitãtii internationale în conformitate cu interesele nationale (i.e. ale Uniunii Europene si in structurile militare ale Organizatiei Pactului Nord Atlantic).
Forme de actiune: 

Aceste actiuni pot lua diferite forme: scrisori, scrisori deschise si petitii la adresa guvernului si presedintiei României; scrisori la redactiile ziarelor si posturilor de televiziune în chestiuni de politicã, istorie si culturã ce privesc România; scrisori, scrisori deschise si petitii la adresa guvernelor, organizatiilor internationale si a factorilor de decizie politica; organizarea de centre de informare despre România, cultura si istoria sa. Demonstratii, reuniuni, etc 

Asteptãm comentariile dumneavoastrã la: romania@netside.net
© 1997, 1998  Uniunea Româneascã. All rights reserved.
Paginã desenatã si intretinutã de
Uniunea Româneascã Webmaster.


Intoarce-te la Pagina Anterioara  Întoarce-te la Pagina Anterioarã